Medea domácí péče Opava s.r.o.

Rozsah poskytované péče


1. Základní zdravotní a sociální péče


2. Odborná zdravotní péče


3. Specializovaná zdravotní péče


4. Jednodenní chirurgie

Od počátku roku 2003 provádíme ve spolupráci s nemocnicí Třinec návštěvy u pacientů v domácím prostředí, kteří podstoupili chirurgický zákrok na oddělení jednodenní chirurgie. U pacienta je provedeno kompletní vyšetření zdravotní sestrou, která zkontroluje všechny tělesné funkce, pokud je zapotřebí, je proveden převaz, případně bandáž, apod. Průzkum u pacientů prokázal, že jsou s možností jednodenní chirurgie velice spokojeni, protože nemusí být ve většině případů po zákroku hospitalizováni. více informací na stránkách Nemocnice Podlesí a.s.